Acord de licențiere

YOZY – aplicație online ce conține povești înregistrate și jocuri de educaționale pentru dezvoltarea limbajului, atenției, memoriei și imaginației copiilor.

YOZY este un produs online, sub marca INTUITEXT, marcă proprietate a SC Softwin SRL, destinat copiilor care vor să urmărească povești înregistrate și să ulitizeze jocuri bazate pe povești. 

Aplicația include o serie de povești înregistrate și de jocuri dezvoltate împreună cu specialiști în educație cu scopul de a contribui la dezvoltarea limbajului, atenției, memoriei și imaginației copiilor. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE ȘI TERMENII PRECIZAȚI AICI, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAȚI ȘI UTILIZAȚI ACEST PRODUS. ACCESÂND ȘI UTILIZÂND ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN ORICE MOD, DECLARAȚI CĂ ÎNȚELEGEȚI PERFECT TERMENII ACESTUI CONTRACT DE LICENȚIERE PE CARE ÎL ACCEPTAȚI ÎN TOTALITATE. Acest Contract de Licențiere reprezintă singura reglementare a raporturilor juridice stabilite între dumneavoastră (ca persoană fizică sau juridică) și SOFTWIN S.R.L. cu sediul social in Bucuresti sect. 1, Str. Maguricea nr.20, bl. 7P, sc.1, et.2, ap. 7, Nr. Ordine in Reg. Com. : J40/11207/1991, CUI RO1569706, pentru utilizarea acestui produs software, aparținând SOFTWIN și denumit în continuare Produs. Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială, drepturile de autor și denumirea produselor și serviciilor, a documentațiilor și a instrucțiunilor de utilizare aferente, aparțin SOFTWIN și sunt protejate de Legile din România și de tratatele internaționale privind drepturile de autor. Prin utilizarea Produsului, acceptați termenii acestui contract.

LICENȚĂ PRODUS

Produsul este protejat de Legea drepturilor de autor din România și de tratatele internaționale privind drepturile de autor și proprietate intelectuală. Produsul este licențiat și nu vândut, asta însemnând că utilizatorul dobandeste dreptul de a utiliza produsul, în termenii și condițiile prezentului Acord de licenţiere. Licența de utilizare este neexclusivă, personală, netransferabilă și operează doar pentru teritoriul României. Durata licenței de utilizare este stabilită pentru fiecare pachet achiziționat în funcție de alegerea făcută de utilizator. Detaliile pachetelor și abonamentelor sunt afișate pe site în secțiunile de prezentare comercială în vederea achiziționării, precum și în setările personale ale contului utilizatorului. 

APLICAȚIA SOFTWARE

O licență de utilizare vă dă dreptul de a utiliza Produsul de pe orice terminal, printr-o conexiune web. Accesarea și utilizarea conținutului se face numai după autentificarea utilizatorului în cadrul aplicației, prin nume de utilizator și parolă proprie.

TERMENI DE LICENȚIERE

Licența acordată începe la data la care veți activa, pentru prima dată, Produsul. Activarea Produsului se va face prin introducerea în aplicație a codului de licență primit în urma achiziționării unei licențe. Codurile de licență sunt unice, și sunt generate de către SOFTWIN. Acestea vor fi transmise cumpărătorului / utilizatorului fie în format electronic (prin e-mail), fie în format fizic sub forma unui certificat tipărit. Odată introdus codul de licență în aplicație în secțiunea aferentă, acesta va fi verificat automat de către aplicație și, dacă este valid, va fi activat. Introducerea codului de licență se face o singură dată, la prima accesare. După activarea licenței, nu mai este necesară completarea codului de licență. Totuși, este recomandat ca certificatul de licențiere sau e-mailul conținând codul de licență să fie păstrate, pentru orice eventualitate.

COPYRIGHT

Toate drepturile, titlul și toate profiturile asupra și de pe urma Produsului, cât și drepturile de copiere pentru Produs (incluzând, dar fără a se limita la orice imagine, fotografie, animație, video, audio, text și cod încorporate în Produs) și toate materialele ce însoțesc Produsul sunt proprietatea SOFTWIN. Din acest motiv trebuie să tratați Produsul ca pe orice alt material având drepturi de copyright. Nu puteți face copii ale ecranelor Produsul sau ale oricăror părți ale acestuia. Sunt interzise sub-licențierea, închirierea, vânzarea sau leasing-ul Produsului. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate din Produs sau din părți ale acestuia, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al Produsului. Utilizatorul nu are dreptul de a folosi numele SOFTWIN, logourile sau mărcile înregistrate, sub nici o formă. Utilizatorul este ținut să răspundă patrimonial față de SOFTWIN pentru toate încălcările acestor drepturi.

LIMITAREA GARANȚIEI

SOFTWIN garantează că Produsul va fi disponibil on-line 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, Utilizatorului fiindu-i permis nelimitat accesul la Produs pe întreaga perioadă aferentă abonamentului / pachetului ales. În cazuri extreme, în care va fi necesară oprirea serverelor sau limitarea temporară a accesului la Produs în vederea unor operațiuni de mentenanță sau remedieri tehnice, perioada de indisponibilitate va fi anunțată tuturor utilizatorilor pe prima pagină a siteului, cu cel puțin 2 ore înainte, și nu va depăși 48 de ore. ACEASTA ESTE O GARANȚIE LIMITATĂ ȘI ESTE SINGURA GARANȚIE ACORDATĂ DE SOFTWIN. SOFTWIN NU ACORDĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. DURATA GARANȚIEI ACORDATE ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA DE VALABILITATE A LICENȚEI. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL SOFTWIN NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADĂUGIRI GARANȚIILOR. SOFTWIN nu garantează că Produsul poate fi folosit împreună cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decât cele specificate în indicațiile de configurație hardware și software. SOFTWIN nu garantează lipsa erorilor sau că acestea vor fi corectate. SOFTWIN nu garantează că Produsul va satisface cerințele dumneavoastră. Oricine utilizează, testează sau evaluează Produsul va suporta toate riscurile ce derivă din utilizarea sa. În nici o împrejurare sau datorită vreunei practici judiciare ori contract, sau în orice alt mod, SOFTWIN, furnizorii sau distribuitorii săi nu vor fi răspunzători în fața utilizatorului sau în fața altei persoane pentru orice daună indirectă, incidentală, sau specială, de orice natură, incluzând dar nelimitându-se la erori sau disfuncționalități ale calculatorului, oprirea lucrului, sau orice alte daune și pierderi comerciale, sau pentru orice daune care depășesc ca valoare prețul de achiziție al Produsului și documentației aferente, chiar dacă SOFTWIN a fost informat cu privire la posibilitatea apariției unor astfel de pagube, sau pentru orice reclamație a oricărei alte terțe persoane. Condițiile prevăzute în această secțiune se vor aplica indiferent dacă utilizați, evaluați sau testați Produsul. ACEST SOFTWARE POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN MEDIU CARE IMPLICĂ UN GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ PERFORMANȚE RIDICATE. ACEST PRODUS SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAȚII DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, DIN SECTORUL NUCLEAR, SAU ÎN SISTEMUL DE COMUNICAȚII, ÎN SECTORUL ARMAMENTULUI, ÎN SISTEMELE CE PRIVESC ÎNTREȚINEREA DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE O EROARE AR PUTEA AVEA CA REZULTAT MOARTEA, RĂNIRI FIZICE SEVERE SAU DAUNE ÎMPOTRIVA PROPRIETĂȚII. LA OPȚIUNEA DUMNEAVOASTRĂ, PUTEȚI SĂ TRIMITEȚI CĂTRE SERVERUL INTUITEXT STATISTICI LEGATE DE NUMĂRUL DE ACCESĂRI PE DIFERITE SECȚIUNI ALE APLICAȚIEI; INFORMAȚIILE SUNT CU CARACTER GENERAL ȘI NU CONȚIN DATE PERSONALE ALE DUMNEAVOASTRĂ. ACESTE INFORMAȚII VOR FI STOCATE ÎN BAZA NOASTRĂ DE DATE ȘI VOR FI FOLOSITE DE CĂTRE SOFTWIN PENTRU ANALIZA CALITĂȚII PRODUSULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ULTERIOARĂ A ACESTUIA. În eventualitatea unei invalidități a oricărei clauze din prezentul Contract de Licențiere, invaliditatea nu va afecta celelalte părți componente ale prezentului contract. YOZY și logo-ul YOZY sunt mărci înregistrate ale SOFTWIN.

Copyright SOFTWIN 2021