Termeni și condiții contractuale YOZY

Aplicația se adresează adulților care vor oferi acces copiilor la conținutul acesteia. În vederea utilizării Produsului utilizatorii sunt rugați să furnizeze date personale și date de contact, pentru crearea și configurarea unui cont personal în cadrul aplicăției. Astfel, se prezumă că un adult (părinte sau reprezentant legal),  după caz, este fie cel care furnizeazăa  aceste date și astfel va avea permanent control asupra mesajelor primite și va supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de către copilul minor.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE ȘI TERMENII PRECIZAȚI AICI, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAȚI ȘI UTILIZAȚI ACEST PRODUS. ACCESÂND ȘI UTILIZÂND ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN ORICE MOD, DECLARAȚI CĂ ÎNTELEGEȚI PERFECT TERMENII ACESTUI CONTRACT DE LICENȚIERE PE CARE ÎL ACCEPTAȚI ÎN TOTALITATE. Neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta utilizarea Aplicației.

Acest Contract de Licențiere reprezintă singură reglementare a raporturilor juridice stabilite între dumneavoastră (ca persoană fizică sau juridică) și SOFTWIN pentru utilizarea acestui produs software, aparținând SOFTWIN și denumit în continuare Produs.

SOFTWIN se referă la SOFTWIN S.R.L. BUCUREŞTI. înregistrată cu nr. J40/11207/1991 în Registrul Comerţului, CUI 1569706

Definiții pentru scopul acestor termeni și condiții:

Produsul YOZY reprezintă prezența aplicație mobilă sub marca YOZY, marca proprietate a SC Softwin SRL, destinată părinților și copiilor care vor să urmărească povești înregistrate și să utilizeze jocurile din aplicație.

  • „Termeni și condițîi” ale aplicației YOZY reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare utilizator) care instalează ori accesează Produsul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare „serviciul”) și SOFTWIN, în calitatea sa de proprietar și administrator al aplicației YOZY și de furnizor al serviciului. Acest acord stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate instala ori utiliza Produsul YOZY (denumit în continuare „Produsul”) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul aplicației;
  • utilizator: orice persoană care accesează aceasta aplicație pentru orice motiv, inclusiv pentru a crea un cont ori pentru a urmări poveștile sau a juca jocurile  / pentru a utiliza conținutul aplicației. 
  • serviciu înseamnă furnizarea către utilizatori a accesului la aplicația oferită de SOFTWIN și furnizorii săi prin Internet (aceștia putând fi inclusiv utilizatorii) date și informații transmise, cu ajutorul acestui produs prin una sau mai multe sesiuni limitate în timp.

Conținutul aplicației/produsului

Conținutul Aplicației așa cum este el definit este proprietatea SOFTWIN, în afara cazurilor în care este menționat expres autorul. Toate textele sau imaginile publicate în această aplicație sunt protejate de „Legea dreptului de autor” și de Tratatele și acordurile internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Utilizatorii pot folosi Produsul în scopuri reacretive și/sau educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei aplicații în alte scopuri.

Obiectul și acceptarea prezentului contract de licențiere

Prezentul contract este aplicabil tuturor abonamentelor și pachetelor Produsului YOZY. Utilizatorul (client) se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a se abona. Toate abonamentele și  pachetele implică acceptarea tuturor acestor condițiilor de vânzare de către utilizator (client).  Acceptarea prezentului contract de către client se face prin parcurgerea Termenilor și Condițiilor și bifarea căsuței “Sunt de acord”.

YOZY își rezervă dreptul de a modifica prezentul contract de vânzare în orice moment. Versiunea aplicabilă unui abonament / pachet cumpărat este aceea în vigoare pe YOZY la momentul la care s-a achiziționat abonamentul / pachetul de către client.

Disponibilitatea serviciilor afișate.

Oferta noastră cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe Siturile YOZY. În cazul unei perioade exprese de valabilitate a unui anumit preț, acest aspect va fi specificat în mod specific pe pagina produsului respectiv.

Serviciile afișate pe Produsul YOZY. Limitarea responabilității

YOZY nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect suferite ca urmare a folosirii serviciilor sale ori a lipsei informațiilor și serviciilor furnizate de site și/sau aplicație, dacă acestea au fost folosite contrar dispozițiilor și informărilor transmise prin acești termeni și condiții.

YOZY nu are nici o responsabilitate pentru situația în care Serviciul nu este furnizat Utilizatorului datorită erorilor cauzate de o conexiune la Internet slabă și/sau instabilă.

Prețul.

Prețurile prezentate nu includ TVA, acest lucru fiind specificat în mod clar în procesul de plată.

Prețurile prezentate sunt valabile până la revocarea lor, odată cu delistarea lor de pe aplicație.

De asemenea, în cazul  unor campanii promoționale, trebuie să știți faptul că prețul serviciului, prezentat online, este valabil doar în perioada specificată. În cazul unei perioade exprese de valabilitate a unui anumit preț, acest aspect va fi specificat pe pagina produsului.

Schimbări ale Produsului

YOZY își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale Produsului sau. De asemenea, YOZY își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Informațiile și datele dvs.

Informația pe care dvs. o furnizați despre dvs. către YOZY va fi folosită doar în concordanță cu prezentul acord, dacă doriți să cumpărați serviciile oferite. Sunteți singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor și datelor într-un mod corect și complet, ca și cu păstrerea acurateții informațiilor în cadrul YOZY.

Rezolvarea problemelor

Dacă aveți probleme legate de un abonament / pachet care nu au putut fi rezolvate prin email la adresa yozy@softwin.ro  sau telefonic apelând numărul 40 212 330 780, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită cu un reprezentant al departamentului juridic SOFTWIN la  adresa –  juridic@softwin.ro.  

De asemenea Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă SOL pentru rezolvarea alternativă a disputelor cu privire la rezolvarea în afara instanțelor judecătorești a problemelor legate de contracte la distanță Platforma SOL este disponibilă lahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dreptul de returnare a produselor

În conformitate cu legislația română, consumatorul are dreptul să notifice în scris Softwin SRL că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului.

Conform OUG 34/2014 art 16 m) este exceptată de la dreptul de returnare furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

În cazul unui serviciu care reprezintă un astfel de conținut, veți fi înformați în prealabil cu privire la opțiunea de a începe contractul imediat sau de a aștepta încă 14 zile.

Orice cerere de retur pentru alte produse sau servicii furnizare de conținut digital va fi datată și semnată de către cumpărător și va fi trimisă către YOZY în orice mod neechivoc. Pentru a fi în conformitate cu reglementările europene YOZY vă pune la dispoziție și un model de formular de retragere în conformitate cu OUG 34/2014.  Formularul poate fi descărcat de aici.

Returnarea produselor trebuie să se facă împreună cu toate accesoriile, consumatorul suportând cheltuielile de expediție conform legilor românești.  În conformitate cu legea română consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

Prezentul articol este valabil doar în condițiile în care clientul este persoană fizică, în conformitate cu legislația română privind inchierea contractelor la distanță.  Acest articol nu este aplicabil în cazul produselor executate după specificațiile consumatorului sau alte limitări stabilite de legea română în vigoare.

Adresa acestui contract

Prezentul contractul de vânzare încheiat de YOZY cu orice altă parte contractantă poate fi găsit la adresa Bd. Dimitrie Pompei nr.10A, Clădirea Conect 1, Etaj 1; Sector 2, București, România:

Securitate

Utilizatorul ia la cunoștință că SOFTWIN nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Aplicație.

Utilizatorul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și, deși SOFTWIN va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind Produsul va fi permanent în siguranță.

Protecția datelor personale

Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informații cu caracter personal, cum ar fi vârsta copilului, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de Produs, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a ține evidența utilizării aplicației.

În acest sens, SOFTWIN va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legislației în vigoare și potrivit Politicii de confidențialitate www.YOZY.ro/app/politică-de-confidențialitate. Prezentul acord constituie informare către utilizatori că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului.

Modificarea acordului

SOFTWIN își rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând și oricare dintre clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligăția respectivului utilizator de a înceta de îndată utilizarea aplicației.

Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate și executate potrivit legislației în vigoare pe teritoriul României.

Părțile convin că în cazul unor neînțelegeri privind validitatea prezentului document sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la nicio înțelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înștiințări scrise din partea oricărei părți către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea produsului se va soluționa prin intermediul instanțelor de judecată.

Drepturile de autor. (COPYRIGHT)

Toate drepturile, titlul și toate profiturile asupra și de pe urmă Produsului, cât și drepturile de copiere pentru Produs (incluzând, dar fără a se limita la orice imagine, fotografie, animație, video, audio, text și cod încorporate în Produs) și toate materialele ce însoțesc Produsul sunt proprietatea SOFTWIN. Din acest motiv trebuie să tratați Produsul că pe orice alt material având drepturi de copyright. Nu puteți face copii ale ecranelor Produsul sau ale oricăror părți ale acestuia. Sunt interzise sub-licențierea, închirierea, vânzarea sau leasing-ul Produsului. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate din Produs sau din părți ale acestuia, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al Produsului.Utilizatorul nu are dreptul de a folosi numele SOFTWIN, logourile sau mărcile înregistrat, sub nicio formă. Utilizatorul este ținut să răspundă patrimonial față de SOFTWIN pentru toate încălcările acestor drepturi.

 

LIMITAREA GARANȚIEI.

Utilizatorului fiindu-i permis nelimitat accesul la Produs pe întreaga perioadă a licențierii SOFTWIN garantează că Produsul va fi disponibil on-line 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. În cazuri extreme, în care va fi necesară oprirea serverelor sau limitarea temporară a accesului la Produs în vederea unor operațiuni de mentenanță sau remedieri tehnice, perioada de indisponibilitate va fi anunțată tuturor utilizatorilor în Produs , cu cel puțin 2 ore înainte, și nu va depăși 48 de ore.

ACEASTA ESTE O GARANȚIE LIMITATĂ ȘI ESTE SINGURA GARANȚIE ACORDATĂ DE SOFTWIN. SOFTWIN NU ACORDĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. DURATA GARANȚIEI ACORDATE ESTE LIMITATĂ LA PERIOADA DE VALABILITATE A LICENȚEI. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL SOFTWIN NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADĂUGIRI GARANȚIILOR.

SOFTWIN nu garantează că Produsul poate fi folosit împreună cu orice echipamente hardware sau cu orice programe software. Configurația software minimă este Android 7.0.

SOFTWIN nu garantează lipsa erorilor sau că acestea vor fi corectate. SOFTWIN nu garantează că Produsul va satisface cerințele dumneavoastră.

Oricine utilizează, testează sau evaluează Produsul va suporta toate riscurile ce derivă din utilizarea sa.

În nici o împrejurare sau datorită vreunei practici judiciare ori contract, sau în orice alt mod, SOFTWIN, furnizorii sau distribuitorii săi nu vor fi răspunzători în față utilizatorului sau în față altei persoane pentru orice dauna indirectă, incidentală, sau specială, de orice natură, incluzând dar nelimitandu-se la erori sau disfuncționalități ale calculatorului, oprirea lucrului, sau orice alte daune și pierderi comerciale, sau pentru orice daune care depășesc ca valoare prețul de achiziție al Produsului și documentației aferente, chiar dacă SOFTWIN a fost informat cu privire la posibilitatea apariției unor astfel de pagube, sau pentru orice reclamație a oricărei alte terțe persoane.

Condițiile prevăzute în această secțiune se vor aplica indiferent dacă utilizați, evaluați sau testați Produsul.

ACEST SOFTWARE POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN MEDIU CARE IMPLICĂ UN GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ PERFORMANȚE RIDICATE. ACEST PRODUS SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAȚII DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, DIN SECTORUL NUCLEAR, SAU ÎN SISTEMUL DE COMUNICAȚII, ÎN SECTORUL ARMAMENTULUI, ÎN SISTEMELE CE PRIVESC ÎNTREȚINEREA DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE O EROARE AR PUTEA AVEA CA REZULTAT MOARTEA, RĂNIRI FIZICE SEVERE SAU DAUNE ÎMPOTRIVA PROPRIETĂȚII.

SE TRIMIT CĂTRE SERVERUL SOFTWIN STATISTICI LEGATE DE NUMĂRUL DE ACCESĂRI PE DIFERITE SECȚIUNI ALE APLICAȚIEI; INFORMAȚIILE SUNT CU CARACTER GENERAL ȘI NU CONȚIN DATE PERSONALE ALE DUMNEAVOASTRĂ. ACESTE INFORMAȚII VOR FI STOCATE ÎN BAZA NOASTRĂ DE DATE ȘI VOR FI FOLOSITE DE CĂTRE SOFTWIN PENTRU ANALIZĂ CALITĂȚII PRODUSULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ULTERIOARĂ A ACESTUIA.

În eventualitatea unei invalidități a oricărei clauze din prezentul Contract de Licențiere, invaliditatea nu va afecta celelalte părți componente ale prezentului contract.

YOZY și logo-ul YOZY sunt mărci înregistrate ale SOFTWIN.

Drepturi de autor © SOFTWIN 2021