Acasa 9 Familie 9 Regulamentul oficial al Concursului „Iunie cu povești”

Regulamentul oficial 

al concursului „Iunie cu povești 

Art. 1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului  „Iunie cu povești” este INTUITEXT SRL cu sediul punctului de lucru în București, Str Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1,  Etaj 1, Sector 2, cod poștal 020337. Concursul se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificarilor respective pe pagina de Facebook  YOZY: https://www.facebook.com/yozyapp

Art. 2. Durata și mediul de desfășurare a concursului

Concursul va fi organizat si se va desfășura exclusiv pe pagina de Facebook  YOZY – https://www.facebook.com/yozyapp, în perioada 31 mai – 5 iunie 2023 (ora 23:59).

Art. 3. Drept de participare

La Concurs are dreptul să participe orice persoana fizică a cărei vârstă este de 18 ani împliniți la data începerii concursului  (31 mai 2023).

Nu sunt eligibili pentru a participa angajații Organizatorului și rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la aceasta / Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art. 4. Mecanismul concursului

Pentru a avea acces la concurs  un participant trebuie :

 • să îndeplinească condițiile, conform art. 3 al prezentului Regulament
 • să fie fanul paginii Facebook YOZY: https://www.facebook.com/yozyapp
 • să scrie răspunsul la întrebarea „Care dintre prietenii tăi ar putea fi un personaj dintr-un basm? Dă-i tag în comentariu, apoi numește povestea și personajul.”  într-un comentariu la postarea de concurs: https://www.facebook.com/yozyapp/posts/pfbid0xHEwqxDnWippQqnsfak8s9fJeqx2YM8qiiamTwZy6JBXsoFh53xz2MpFTkHbrqUdl
 • să dea tag unui prieten în comentariile postării.

Prin „fan” se înțelege acea persoana care a dat “LIKE” paginii YOZY.

Art. 5. Premiul și acordarea acestuia

In cadrul Concursului se vor acorda 5 premii individuale, constând în 5 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pentru achiziționarea de jucării de pe site-ul http://omfal.ro/. Toți cei care îndeplinesc condițiile de participare vor intra în extragerea la sorți făcută cu ajutorul platformei random.org. 

Concurentii se pot înscrie până la ora 23:59, a zilei de 5 iunie 2023.  Câștigătorii vor fi anunțati oficial pe pagina de Facebook YOZY până pe 7 iunie 2023, până la maxim ora 16:00 (GMT + 2). Aceștia  vor fi contactați printr-un mesaj privat pe Facebook, în maxim 24 de ore de la desemnarea lor.

După ce primesc mesajul privat pe Facebook, câștigătorii trebuie să furnizeze pana la data 12 iunie 2023, ora 23:59 o adresă de email validă care va fi folosită pentru corespondența legată de premiile câștigate. Voucherele câștigate vor fi expediate in termen de 2 zile lucrătoare, în format electronic, la adresa de email furnizată de fiecare câștigător.

Câștigătorii trebuie să întrunească cumulativ condițiile enumerate la Art.4.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în concurs, pe baza ID-ului unic de Facebook.

Valoarea totala a premiilor  acordate în cadrul Concursului este de 500 RON (TVA inclus). Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau schimbarea acestora cu alte premii și nici să solicite schimbarea condițiilor Concursului.

Art. 6. Litigii

În cazul unor potențiale litigii aparute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

Art. 7. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe pagina yozy.ro.

Prin înscrierea la acest concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Participanții nu se pot înregistra cu email-uri multiple și/sau identități multiple și de asemenea participanții nu pot folosi niciun mecanism automat sau artificiu de înscriere pentru a obține mai multe înregistrări. Orice participant care încearcă să participe cu email-uri multiple și / sau identități multiple sau folosește  orice instrument sau artificiu pentru a obține mai mult de o înregistrare va fi descalificat.

Art. 8. Responsabilitate

Organizatorul campaniei nu este răspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor fizice câștigătoare și a reprezentanților lor legali.

Organizatorul nu este responsabil pentru neacordarea premiilor în următoarele situații:

 • Trimiterea comentariului la postarea de concurs de pe „peretele” (wall-ul) paginii Facebook YOZY (https://www.facebook.com/yozyapp) în afara perioadei de desfășurare a concursului (31 mai – 5 iunie 2023, ora 23:59).
 • Imposibilitatea validării unui câștigător, de genul imposibilitătii de a-l notifica în scris din cauza schimbării adresei de e-mail a participantului sau neprimirea / necitirea corespondenței de către acesta etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de  a șterge comentariile injurioase sau alt gen de texte care promovează violența, discriminări, limbaj neadecvat sau apartenențe politice etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerințele concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervențiile și utilizatorii care generează conversații neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitari în afara prevederilor prezentului Regulament.

Art. 9. POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR

INTUITEXT implementeaza un sistem de prelucrare a datelor dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv in persepctiva si in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

Politica de confidențialitate a datelor are in vedere:

 • scopurile pentru care colectăm și utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți exercita aceste drepturi;
 • terții cărora le putem dezvălui datele personale

9.1 Scopuri, temeiuri pentru prelucrare și categorii de date personale

 1. În contextul interacțiunii dumneavoastră cu noi, dumneavoastră, ca persoană fizică, vă putem supune activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dumneavoastră personale ca participant la acest concurs si potențial client al INTUITEXT pentru furnizarea serviciilor sau produselor noastre, pentru activitati cum ar fi:

– procesarea inscrierilor in concurs;       

– înregistrarea informațiilor despre dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor şi a altor beneficii, precum şi pentru satisfacerea altor cereri sau cerinţe pe care le aveţi în legătură cu programele de recompensare a clienților și alte programe similar;

– soluţionarea cererilor, intrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către dumneavoastră.

 1. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea contractului dintre noi ca temei pentru prelucrare. Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu inscrierea dvs. in concurs, solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de activitatile mentionate mai sus.
 2. Categoriile de date personale ce pot fi colectate sunt : nume si prenume, adresa de email, numar de telefon.

9.2 Furnizarea datelor personale

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră, INTUITEXT vă va solicita să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le consideram adecvate în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre sau produsele noastre).

Dacă furnizați INTUITEXT datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora, înainte de a ne transmite datele cu caracter personal altor persoane, modul în care noi intenționăm să procesam datele cu caracter personal.

9.3 Divulgarea datelor cu caracter personal

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, putem:

 • să vă dezvăluim datele de contact afiliaților, furnizorilor sau distribuitorilor noștri;
 • dacă este în interesul dumneavoastră și/sau dacă este necesar, vom divulga datele personale relevante instanțelor judecătorești și comisiilor de arbitraj sau autorităților relevante.

9.4 Durata procesarii

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cat durează relațiile noastre contractuale, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin, si le vom șterge cel mai târziu după scurgerea perioadei legale de prescripție in materia obligațiilor comerciale. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care acestea nu mai sunt utilizate pentru scopul in care au fost colectate.

9.5 Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi și detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale dacă acestea sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul la opoziție – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină sau să transmiteți aceste date altui controlor de date.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresati Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate noastră de operator de date, o solicitare scrisă la Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1,  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti sau prin e-mail la privacy@INTUITEXT.ro.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să va raspundem întrebărilor pe care le puteți avea în cel mai scurt timp posibil.

Art.10. Alte reglementări

În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanțiilor, care nu vizează încălcari ale cadrului legislativ în vigoare.

INTUITEXT SRL

Mariuca TALPES

Administrator